در دیدار چهارشنبه شب مقابل اورتون، خط دفاعی آرسنال نمایش خیره کننده ای داشت و در این بین کوسیلنی و ورمالن بار دیگر توانستند دروازه تیم را بسته نگه دارند.

توماس ورمالن همچنین گل برتری آرسنال در این بازی را به ثمر رساند و این مساله موجب شد آرسن ونگر به تحسین مردان قلب دفاعی بپردازد.

" آنها مستحکم به نظر می رسند و معتقدم از نظر دفاعی و هجومی بالانس خوبی دارند.

همچنین هر دوی آنها می توانند با توپ کار کنند و برای ما این مساله بسیار مهم است زیرا مبنای بازی ما را شکل می دهد. سبک بازی ما از دفاع شروع می شود و آنها نیز کیفیت انجام آن را دارند.

از نظر دفاعی آنها قد بلند نیستند اما توان جهشی فوق العاده دارند و هر دوی آنها از سرعت خوبی برخوردارند. ورمالن به مانند یک مهاجم مرکزی مخرب به نظر میرسد زیرا زمان بندی خاص خود را برای حضور در محوطه جریمه دارد."