در هفته های اخیر شایعاتی مبنی بر حضور لوکاس پودولسکی در تست پزشکی باشگاه آرسنال به گوش می رسید که موجبات تکمیل انتقال این بازیکن به شمال لندن را فراهم آورد.

اما آرسن ونگر این موضوع را رد می کند و تاکید دارد که نمی توان زمان دقیقی برای آن اعلام کرد.

" هیچ چیز تمام نشده، نه، او تست پزشکی نداشته.

من هیچ زمانی را اعلام نمی کنم زیرا این تنها به ما بستگی ندارد. می تواند به زودی اتفاق بیوفتد، می تواند دیرتر افتاق بیوفتد، نمی دانم.

این همیشه یک نگرانی است که تیم دیگری برای جذب او اقدام کند. سرعت شما در انجام این کارها اهمیت دارد اما در پایان کار این بازیکن است که تصمیمات را میگیرد. این مساله به میزان علاقه آنها برای ملحق شدن به ما بستگی دارد."