مجموعه عکس های حواشی پس از تمرین امروز یکشنبه پرسپولیس در دبی پیش از بازی الوحده:
* سایت باشگاه پرسپولیس