نشست خبری دیدار دو تیم پرسپولیس و الوحده جدا از صحبت های مربیان که در حال حاضر نیز ادامه دارد به بحثی در مورد نام صحیح پرسپولیس اختصاص داشت؛ عده ای از خبرنگاران نام درست نماینده ایران را پرسپولیس می دانستند و عده ای هم پیروزی.در این میان نکته جالب دخالت خاویر آگیره سرمربی مکزیکی تیم فوتبال الوحده به این بحث بوده که عنوان می کند نام پرسپولیس صحیح است و در اسپانیا سرخپوشان ایرانی را به نام "پرسه پولیس" می شناسند.گفتنی است نشریات کشورهای عربی علیرغم اینکه از مرداد سال 1390 نام باشگاه پیروزی به پرسپولیس تغییر یافته، هنوز هم در مطالب خود از نام " پیروزی" استفاده می کنند.