اختصاصی | باشگاه بارسلونا اعلام کرد که نام ورزشگاه تمرینی جدیدش را یوهان کرایف نامگذاری خواهد کرد.
کرایف به عنوان یکی از بزرگترین اسطورههای فوتبالش شناخته میشود و در دوران بازیگری و مربی گری اش، دستاوردهای بسیار بزرگی با بارسلونا به دست آورده است. او در 68 سالگی در گذشت و حالا که یک سال از درگذشت او میگذرد، باشگاه بارسلونا اعلام کرد که نام زمین جدیدی که در کمپ تمرینی خود میسازد را یوهان کرایف نامگذاری خواهد کرد.

بارتومئو گفت:" ورزشگاه جدید در کویتات اسپورتیوا به خاطر یوهان کرایف به همین نام تاسیس خواهد شد. همچنین باشگاه به افتخار کرایف، یک مجسمه از او را خواهد ساخت و در نوکمپ آینده نصب خواهد شد. همچنین بخشی از موزه بارسلونا را به دستاوردها و افتخارات کرایف اختصاص خواهیم داد."

بارسا همچنین توپ طلایی که کرایف در سال 1974 به دست آورد و همچنین یکی از پیراهن هایی که زمان بازیگری اش میپوشید را در این موزه قرار خواهد داد.