ونگر: گیبز همواره در حال پیشرفت است
مدافع چپ انگلیسی توپچی ها در اکثر زمان فصل به دلیل آسیب دیدگی خارج از میادین بود اما بازگشت او به ترکیب آرسنال با 6 برد پیاپی در لیگ برتر همراه بود.

گیبز خلا موجود در کناره های زمین آرسنال را بعد از ماه ها پر کرد و آرسن ونگر از پیشرفت او بسیار خوشحال است.

" از آنجا که او برای مدتی طولانی خارج از میادین بوده، به همین دلیل وقتی بازی را شروع می کنید کمی محتاط تر هستید. اما او به آرامی خود را پیدا می کند. شما اکثر اوقات می بینید پیشرفت مدافع کناری که خلاقیت دارد، کمی زمان می برد.

او از نظر دفاعی در چالش ها قدرتمند است. هنوز احساس می کنم چیزهای بیشتری از او خواهیم دید و بازی به بازی، پیشرفتش قابل مشاهده است.

او به یک مدافع چپ تبدیل شده است اما قابلیت های ذاتی او همواره نمایان می شود. این مساله خوب است زیرا ما در بازی خود روشی را ارائه می دهیم که بر پایه همین اصل است."