سلام به دربي هاي ليگ 74 رسيديم : پس از افتضاح داوري احمد ابهران تصميم گرفتند براي دربي از داور خارجي استفاده شود . آن هم چه داوري هايي كه داور را با پيش زمينه قبلي به زمين ميفرستادند ( به گفته داور عربستاني ) قرار بود از تيم خاصي حمايت شود . اولين داور ساندرو پوهل مجاري بود . شانسقال گل زد در اوج حملات پرسپوليس ضدحمله شد و نكيسا توپ را گرفت . اختر خودش را به زمين انداخت نتيجه اعلام پنالتي و گل دوم . وباز در اوج حملات گل سوم . نيمه دوم پرسپوليس كل بازي را در اختيار داشت و شانسقال فقط دفاع ميكرد . دير به گل رسيد . شايذ اگر كمي زودتر به گل ميرسيد گلهاي بعدي هم به ثمر ميرسيد . بازي برگشت حريف مثلا خودش را تقويت كرده بود . فرهاد مجيدي را گرفته بودند اما در 15 فروردين 75 سه گل نوش جان كردند . مهدوي كيا اولين گلش براي پرسپوليس را به اين تيم زد . در خاتمه خوشحالم كه پس از مدتي دوري توانستم با سيستم خودم ارتباط برقرار كنم . آنجا كه بودم هرچه تلاش كردم نشد باانجمن ارتباط برقرار كنم . البته به وسيله مشخصات كاربري خواهرزاده ام چند مطلبي نوشتم تا چندان هم دور نباشم ( اين ساندرو پوهل چند ماه قبل فينال جام جهاني 94 را قضاوت كرده بود .محمد فنايي كمكش در اين بازي بود