سلام مهر 74 تيم ملي سنگاپور به ايران آمد براي دو بازي ( مسابقه دوستانه با ايران و پرسپوليس ) بازي با پرسپوليس در 21/7/74 بود تاريخ دقيق آن از اين لحاظ يادم است كه مصادف با تاريخ عقد وازدواجم است ومن هرگز وتحت هيچ شرايطي اين بازيها را ازدست نميدادم . هرچند اين چندساله زماني ميتوانم بازي را تماشا كنم كه پرسپوليس حداقل دو گل پيش باشه وگرنه احتمال سكته كردنم حين تماشاي بازي وجود دارد اين بازي را پرسپوليس دوبرصفربرد .