مرور همه جنجالهای طارمی در پرسپولیس؛ از خیریت و سر بریدن تا ماجرای برانکو!


وبسایت رسمی برنامه نود - طارمی در آستانه بازگشت به پرسپولیس قرار دارد و در این صورت، هشتمین جنجال و حاشیه بزرگ او در این تیم رقم خواهد خورد.به گزارش وبسایت نود، دوران حضور طارمی در پرسپولیس پر بود از حواشی مختلفی که گاهی دامن پرسپولیس را میگرفت و گاهی هم رقبا را آزار میداد. یک روز طارمی به تقلید از مهاجمان بارسلونا، پنالتی را روی پاس رامین گل میزد و هوادارا را به اوج اعتماد به نفس و شادی میرساند و روز دیگر هم مشورت مهدی و رامین به ترک پرسپولیس و حضور در ترکیه منتهی میشد. یک روز سر عربها را میبرید و جنجال به پا میکرد که تلافی حرکت آنها درست است یا نه. روز دیگر به هواداران خودی «هیس» نشان میداد و با رهبری اعتصاب در تمرین پرسپولیس، خودش را بزرگ تیم مینامید. کارنامه طارمی در پرسپولیس از حواشی مختلفی پر شده بود. که با محرومیت پرسپولیس، پورشه مشکوک و حضور در قطر راه این دو را در آستانه جدایی قرار داده است.


سر بریدن عربی

در روزی که صدهزار تماشاگر به ورزشگاه آزادی رفته بودند تا دیدار پرسپولیس و نماینده عربستان را تماشا کنند، طارمی از روی نقطه پنالتی به النصر گل زد و شادی گل عجیبی داشت. شادی گلی که واکنشهای زیادی را به همراه داشت.
هیس به هوادار

پرسپولیس در بازی با الریان موقعیتهای زیادی خلق کرد که همگی توسط مهدی طارمی از دست رفت. در نهایت پنالتی تیم هم با چیپ طارمی به اوت رفت. اتفاقی که تماشاگران را عصبانی کرد و آنها خطاب به آقای گل تیمشان شعار «بیغیرت» سر دادند. واکنش طارمی هم به هواداران معترض، علامت هیس بود.
جواب تلفن برانکو را نمیدادر

ضاییان و طارمی به ترکیه رفتند و حتی جواب تلفن برانکو را هم نمیدادند. عکس با لباس تیم جدیدشان منتشر شد و جو دادنهای هدایتی، آتش هواداران را علیه این دو بازیکن تندتر کرد و مجبور شدند که قسمت کامنت اینستاگرامشان را ببندند تا از طعنههای هواداران در امان باشند.

خیریت در محرومیت

این رفت و آمد طارمی به ترکیه بدون هزینه نبود و پرسپولیس را از دو پنجره نقلوانتقالاتی محروم کرد. در کنار اینکه باید ۷۹۰هزار یورو هم به عنوان جریمه میپرداختند. اما اولین مصاحبه طارمی بعد از این ماجرا و واکنشاش به این محرومیت هم جالب بود. طارمی گفت در محرومیت او و ضرر پرسپولیس، حتما «خیریتی» وجود داشته است. واژهای که سوژه فوتبالیها شد.

من بزرگ پرسپولیسم!
مهدی طارمی به نمایندگی از بازیکنان اعلام کرد تا زمانی که پول آنها پرداخت نشود حاضر نیستند به تمرین بپردازند. در این بین طارمی با برخوردی نامناسب با عکاسان و خبرنگاران، خطاب به مسئولان ورزشگاه گفت: چه کسی اینها را به داخل راه داده است. آنها را از محل تمرین بیرون کنید. این جمله طارمی اعتراض خبرنگاران را به دنبال داشت و آنها این سوال را مطرح کردند که مگر تیم بزرگتر ندارد؟ طارمی هم به خبرنگاران گفت: بزرگتر تیم من هستم، چه کسی میخواهد حرف بزند؟پورشه هدایتی چه شد؟
هدایتی مدارکی را منتشر کرد که نشان میداد پول بازگشت طارمی به پرسپولیس را داده بود. پولی که با پورشه خریدن طارمی همزمان شد.

پاس گل در پنالتی
همه حاشیههای طارمی هم برای پرسپولیس بد بود. گاهی او با رضاییان هماهنگ میکرد و پنالتی حساس بازی با سپاهان آن هم پس از شکست در دربی را به تقلید از مسی و سوارز میزد. در کل پنالتیهای طارمی در پرسپولیس همیشه پر از جنجال بود و حتی یک بار برانکو را وادار کرد که پس از مسابقه اعلام کند تا زمانی که برانکو هست، طارمی برای پرسپولیس پنالتی نمیزند. هر چند که طارمی هفته بعد از آن مصاحبه، پنالتی زد!