خبر پناهندگی «امین حیایی» بازیگر سینما به کشور انگلستان تکذیب شد.

چند روزی است در برخی محافل و سایتهای ضد نظام جمهوری اسلامی ایران خبری مبنی بر پناهندگی امین حیایی به کشور انگلستان شایع شده است.از این جهت روابط عمومی سریال «ساخت ایران» بر آن شد تا اذهان عمومی را نسبت به کذب بودن این خبر روشن سازد.

امین حیایی در حال حاضر در خارج از کشور مشغول بازی در ادامه مجموعه «ساخت ایران» است و هیچگونه تصمیمی مبنی بر ترک وطن ندارد.این چندمین بار است که پس از شروع تولید این مجموعه شایعاتی دامنگیر اعضا میشود. با این اوصاف سریال به قوت خود ادامه دارد و سری سوم مجموعه نیز تا اواخر فروردین به بازار عرضه خواهد شد.

این مجموعه توسط محمد حسین لطیفی ساخته و در شبکه خانگی نمایش توزیع گردیده است.