مایلی کهن:استقلالی ها آقای ایکس را تشویق میکنند تا برگردد و دوبار دیگر هم دربی را به آنها ببازد.

من هم نظرم همین بود که استقلالی ها خاطره خوشی از دایی دارن و دوست دارن بازم توی پرسپولیس باشه و افتخاراتشون رو به واسطه دایی مقابل پرسپولیس تکرار کنن.