فرگوسن: بايد به داويد دخهآ فرصت بدهيم


سرمربي منچستريونايتد بار ديگر از سنگربان جوان اسپانيايي تيمش حمايت کرد.

به نقل از اکسپرس، سرآلکس فرگوسن در چند هفته گذشته به حمایت از داوید دخهآ پرداخته است. دروازهبان اسپانیایی پس از آنکه تابستان گذشته به عضویت اولدترافوردیها درآمد، قرار بود جانشین ادوین فان درسار هلندی شود که بازنشسته شد.
وی در چند بازی ابتدای فصل مرتکب اشتباه شد و بعد بازی پرنوسانی ارائه کرد تا این که از چند هفته قبل نشان داد با تجربه بیشتری قدم در مسیر پیشرفت گذاشته است.
از این رو «فرگی» از این دروازهبان 21 ساله حمایت کرد.
مربی ۷۰ ساله یونایتدها روز گذشته نیز بار دیگر حمایت خود را تکرار کرد.
فرگوسن اظهار داشت: قبلا گفتم و اکنون نیز تکرار میکنم که باید به داوید فرصت بدهیم تکامل یابد. من منکر چند اشتباه او در ابتدای حضورش در ترکیب منچستر نمیشوم. اما در عین حال قابلیتهایش را هم انکار نمیکنم. چرا که اگر اینگونه نبود، هیچگاه در درون دروازه تیمی مثل اتلتیکو مادرید در سن ۱۸سالگی قرار نمیگرفت. در واقع به همین دلیل بود که منچستر به سراغش رفت.
او تصریح کرد: باید در نظر بگیریم حتی دروازهبانی بزرگ مثل پیتر اشمایکل هم وقتی به انگلیس آمد و دروازهبان ما شد، ابتدا مشکلاتی داشت. تازه او در سن ۲۷ سالگی این وضعیت را تجربه کرد، در حالی که دخهآ اکنون فقط ۲۱ سال دارد.