کانون هواداران پرسپولیس : صبح امروز حدود 50 نفر از هواداران پرسپولیس که در میان آنها بانوان هم حضور داشتند، به نشانه ی اعتراض به حکم کمیته ی انظباطی و حمایت از سردار رویانیان در مقابل ساختمان باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال تجمع کردند.گزارش تکمیلی توسط کانون هواداران پرسپولیس متعاقباً ارسال خواهد شد.