واکنش کاپیتان پرسپولیس پس از اخراجش در بازی با مس سرچشمه در برنامه نود جالب بود!

علی کریمی پس از پایان بازی با مس سرچشمه در گفت و گو با دوربین برنامه نود در مورد اخراجش از زمین گفت:«من به آقایان تبریک می گویم.حرف من این است که آدم در زندگی هیچ چیز نداشته باشد،اما مرد باشد.»کریمی به صحنه ای معترض بود که مسعود مرادی به عنوان کارشناس داوری در برنامه امشب نود آن را اشتباه عنوان کرد و از تصمیم درست داور مسابقه دفاع کرد.