بازي کردن در تيم ملي انگليس با فراز و نشيب هاي زيادي همراه است.
گری نویل، بازیکن سابق تیم ملی انگلیس که تابستان گذشته و بعد از 85 بار پوشیدن پیراهن تیم ملی انگلیس، کفشهایش را آویخت معتقد است که تیم ملی انگلیس دست کم تا ده سال دیگر به هیچ قهرمانی ای نخواهد رسید؛ چرا که به نظر او این تیم بازیکنانی که به اندازه کافی خوب باشند را تولید نمی کند

نویل در صحبتهایی که در اتوبیوگرافی اش نوشت و بخشهایی از آن در روزنامه های انگلیسی و حتی روزنامه مارکای اسپانیا منتشر شد، اعلام کرد:« فرهنگ فوتبالی انگلیسی ها، از نظر سنتی برپایه بازیکنان قدرتمند از نظر فیزیکی بنا شده و فکر نمی کنم که دست کم تا ده سال دیگر بتوانیم در تورنمنت مهمی به قهرمانی رسیم. ما در مسیر درستی قرار داریم ولی از این می ترسم که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن پیش روی ماست.»

نویل دیدگاه خودش در مورد تیم ملی انگلیس رااین طور بیان کرد:« از دست دادن زمان است. تیم ملی انگلیس گرفتار توقعات زیادی است و واقعیت این است که بازیکنان این تیم بازیکنان خوبی هستند ولی برای قهرمانی در یک تورنمنت خوب نیستند. بازی کردن درتیم ملی انگلیس مثل یک قله روسیه ای، مملو از فراز و نشیب است.حتی در اندک مواقعی مطمئن نیستی که آیا از سفر با تیم لذت می بری یا نه. این درحالی است که حضور در اردوی تیم ملی باید بهترین لحظات زندگی ات باشد.ولی هیچ شکی نیست که بازیکنان زیادی، مدتهای زیادی را به فکر کردن در مورد عواقب شکست و ناکامی در تیم ملی انگلیس سپری کرده اند.»