مدافع تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل مصدومیت بازی مقابل الغرافه را از دست داد.
مصطفی دنیزلی در ابتدای تمرین امروز جلسهای را با کادر پزشکی و حمید علی عسگر برگزار کرد. پس از جمعبندیهای انجام شده با تصمیم کادر فنی و پزشکی حمید علی عسگر بازی مقابل الغرافه را از دست داد. وی قرار است تمرینات خود را برای رفع مصدومیت پیگیری کند.پیش از این مهرداد اولادی بازی مقابل الغرافه را از دست داده بود.