در چهار هفته گذشته تنها دوبار دروازه سپاهان باز شده و اين نشان ميدهد كه سپاهانيها به دروازهبان خودشان اعتماد خوبي دارند و رحمان احمدي هم توانسته انتظارات كادر فني را برآورده كند. انگار كم كم حرفهاي بوناچيچ در مورد احمدي در حال اثبات است و اين دروازهبان ميخواهد همچنان دروازه تيمش را بسته نگه دارد. احمدی می گوید:«خدا را شكر همه چيز خوب است. خوشبختانه نسبت به هفته اول خيلي بهتر شدهايم و فكر ميكنم براي بازيهاي آينده عملكرد بهتري هم داشته باشيم.»
او ادامه می دهد:« خودم فكر ميكنم عملكرد خوبي داشتم و روز به روز هم بهتر ميشوم، احساس ميكنم كادر فني هم تا حدودي راضي باشند چون مربي گلرها، ابراز رضايت ميكرد. تلاش ميكنم با عملكرد خوب در تيمم فيكس باشم و اينكه وقتي درون دروازه ميايستم، گلهاي بچگانه نخورم.»او در مورد بازي با نفت در هفته پنجم می گوید:«بازيها قابل پيشبيني نيستند ولي قطعا ما به دنبال برد هستيم.در خانه خود بازي ميكنيم و نبايد از كورس قهرماني عقب بيفتيم.»احمدی تیمش را مدعی قهرمانی می داند:«فكر ميكنم، سپاهان و استقلال مدعيان اصلي هستند، ضمن اينكه صبا هم فعلا نتايج خوبي گرفته و از تيمهاي خوب ليگ به شمار ميرود.»