ایکر کاسیاس در مصاحبه ای جالب با شماری از فرضیه ها در مورد زندگیش در حال و آینده مواجه شد . در این باره که اگر مربی رئال بشود چه می کند گفت :" اگر مربی بودم ؟ سعی می کردم شبیه مورینیو باشم . "
"اگر به 18 سالگی برگردم ؟ تلاش می کنم تا در ترکیب اصلی رئال مادرید قرار گیرم و جامهایی که برده ام را دوباره کسب کنم و از تجربه مجددشان لذت ببرم . "
"چه کسی را دوست داشتم بشناسم ؟ اگر روی ورزش تمرکز کنیم ، دوست داشتم با په له ، مارادونا و بکن باوئر آشنا شوم . دوست داشتم با آنها یک روز ناهار بخورم و در مورد تجربیاتشان بشنوم . "
"دوست داشتم چه چیزی نسبت به من عوض می شد ؟ این که کمی کینه توزیم را کم می کردم . "
"اگر فوتبالیست نبودم ؟ دوست داشتم افسر پلیس باشم تا در خیابان ها دستور بدهم . "