پاري سن ژرمن که تاکنون چندين بازيکن را به خدمت گرفته، هنوز هم به دنبال خريد نفرات جديد است و اينبار مدافع مليپوش آلمان را ميخواهد.

به نقل از نشريه اکيپ، باشگاه پاري سن ژرمن که چندي پيش توسط ميلياردر قطري خريداري شده است، تاکنون چندين بازيکن گرانقيمت را جذب کرده و همچنان نيز به دنبال خريد بازيکنان جديدي است.
پاري سن ژرمن طي تابستان جاري نزديک به 100 ميليون يورو خرج کرده و اکنون به دنبال امضاي قرارداد با پر مرتهساکر از وردربرمن است. البته اين بازيکن بارها اعلام کرده قصد ندارد تيمش را ترک کند ولي پاريسيها با توجه به قدرت بالاي مالي خود، قصد اغواي وي را دارند.
قرارداد مرتهساکر تابستان آينده به پايان خواهد رسيد و لئوناردو، مدير داخلي اين باشگاه براي امضاي قرارداد با وي اصرار دارد. شنيدهها از باشگاه وردربرمن نيز نشان از آن دارد که باشگاه قصد فروش وي را دارد و ممکن است اين مليپوش ژرمنها به زودي راه خروج از باشگاه را در پي بگيرد.
با توجه به آسيب ديدگي محمد ساخو در ديدار ابتدايي فصل و دوري يک ماهه او از ترکيب پاري سن ژرمن، حضور مرتهساکر در اين تيم ميتواند تا حدود زيادي از مشکلات اين تيم در خط دفاع بکاهد.