اليور کان، ستاره سابق بايرن مونيخ معتقد است داشتن آرامش و غلبه بر جو استاديوم سانتياگو برنابئو براي بايرن مونيخ در مسابقه چهارشنبه شب مقابل رئال مادريد حياتي است.


بايرن مونيخ در ديدار رفت با نتيجه دو بر يک رئال مادريد را شکست داده است و اليورکان معتقد است که بايرنيها نبايد در ديار برگشت تمرکز خود را از دست دهند.اليور کان در گفت و گو با تي زد گفت:"بازيکنان نبايد احساس کنند که در خارج از خانه بازي مي کنند،حفظ خونسردي و آرامش در اين مسابقه بسيار مهم است،به خصوص به دليل جو ايجاد شده توسط تماشاگران، رئال معمولا در خانه خودي گلهاي زيادي ميزند، آنها معمولا در هر مسابقه خود در سانتياگو برنابئو دو يا سه گل ميزنند، اما در مقابل بايرن هم تيمي است که هميشه ميتوان به آن اعتماد کرد.پيش بيني اينکه در اين مسابقه چه اتفاقي رخ خواهد داد غير ممکن است.پيروزي 2 بر يک ديدار رفت، نتيجه خوبي نيست،حتي ميتوان گفت تساوي بدون گل از اين نتيجه بهتر بود، اما در واقع وقتي پيروز مي شويد که اعتماد به نفس بيشتري براي بازي برگشت داشت باشيد."