این پروژه كه مجموعه گلف سرزمین ایرانیان(آی لند) نام گرفته، مشتمل بر 27 حفره و 9 دریاچه مصنوعی است كه در زمینی به وسعت 930هزار متر توسط بخش خصوصی و با حمایت وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران در مجموعه سرزمین ایرانیان (آی لند) و در مجاورت شهر جدید پرند در حال احداث است و عملیات اولیه اجرایی آن نیز از پاییز سال گذشته آغاز شده است.

این مجموعه گلف، یكی از 24 كاربری ورزشی، تفریحی و اقامتی است كه در شهرك 1400 هكتاری سرزمین ایرانیان (آی لند) ساخته می شود.

پیش از این پیست سوپركارت و پیست های آفرود و موتوركراس سرزمین ایرانیان نیز با قابلیت برگزاری مسابقات بین المللی و نمایشگاه مركزی پروژه نیز راه اندازی شده و در حال بهره برداری آزمایشی است.

گفتنی است مراحل طراحی و محاسبات مربوط به احداث مجموعه گلف سرزمین ایرانیان(آی لند) كه قابلیت برگزاری مسابقات بین المللی را نیز داراست توسط "پاسیفیك كوست دیزاین" كه یكی از شركت های مطرح جهانی در زمینه طراحی و ساخت مجموعه های گلف دنیا و به خصوص آسیا است، انجام شده كه گزارش این فعالیت ها نیز در مراسم آغاز عملیات اجرایی این مجموعه تشریح خواهد شد.