کارانکا و کایخون در حال امضا دادن وگرفتن عکس یادگاری با هواداران در هتلدانلود