باتصميم كادر فني، 2 مهاجم مصدوم پرسپوليس از فهرست 18 نفره اين تيم براي ديدار با نفت آبادان كنار گذاشته شدند.تيم فوتبال پرسپوليس تهران در تعطيلاتي كه به خاطر بازي ايران مقابل اندونزي برگزار خواهد شد اردوي 4 روزهاي را در تهران تشكيل ميدهد.

* با اجازه حميد استيلي ممد دوتال، مدافع بوركينافاسويي پرسپوليس پس از بازي مقابل نفت آبادان به مدت 2 روز به مرخصي خارج از كشور خواهد رفت و سپس به ايران باز خواهد گشت.
* حميد استيلي پس از تمرين امروز(سه شنبه) ليست 18 نفره خود را براي بازي مقابل صنعت نفت آبادان اعلام كرد.
از همين رو وي نام محمد دوتال، اولادي، نوروزي را از تيم خود خط زد، اما وحيد هاشميان و سيف اللهي بازيكن جوان پرسپوليس در ليست 18 نفر اين تيم قرار گرفتند.