مهاجم اسبق تيم فوتبال پرسپوليس گفت: مديريت پرسپوليس بايد هر چه سريعتر با آن دسته از بازيکناني که کم کاري ميکنند، برخورد و آنها را از تيم اخراج کند.


فرشاد پيوس درباره وضعيت اين روزهاي پرسپوليس و شکست اين تيم برابر الهلال عربستان گفت: پرسپوليس برابر الهلال يکي از بدترين روزهايش را تجربه کرد. به نظر من اين تيم دچار چند دستگي شده است و بازيکناني که مي دانند در فصل بعد جايي در پرسپوليس ندارند، بيانگيزه بازي ميکنند. به نظر من مديريت باشگاه پرسپوليس بايد هر چه زودتر با آنها برخورد کند تا همه بدانند که اين بازيکنان چگونه عمل کردهاند. بايد اين بازيکنان از پرسپوليس اخراج شوند. اوايل فصل گفتم که برخي از بازيکنان پرسپوليس کم کاري ميکنند و حالا همه فهميدهاند که درست ميگفتم. آن زمان سه بازيکن اين گونه بودند، ولي حالا با تشکيل باند و دسته شدهاند 9 يا 10 نفر.وي در ادامه با انتقاد از دنيزلي براي استفاده نکردن از مهدي مهدوي کيا در بازي با الهلال گفت: نميدانم چرا دنيزلي از مهدي بازي نگرفت. او مي توانست از تجربهاش براي کمک به پرسپوليس در برابر عربها استفاده کند. اشتباه بزرگ دنيزلي استفاده نکردن از مهدوي کيا بود، ضمن اين که دنيزلي از کنار کم کاري بازيکنانش راحت عبور ميکند. پرسپوليس نزديک بود برابر 70 هزار تماشاگرش شش تايي شود! با اين وضعيت اگر پرسپوليس از گروهش صعود کند هم کاري از پيش نخواهد برد.پيوس همچنين افزود: پرسپوليس در دفاع و حمله بسيار بد بود و ميانه ميدان را هم به حريف واگذار کرده بود. بازيکنان پرسپوليس پنج پاس سالم به هم ندادند. بيشتر بازيکنان پرسپوليس تعصب ندارند و به گفته تماشاگران «بيغيرت» بازي ميکنند. به نظرم بهتر است اين بازيکنان از پرسپوليس اخراج شوند ک همه مردم آنها را بشناسند و در عوض پرسپوليس هم در دو بازي آخر فصل خود با اميدهايش شرکت کند. متاسفانه برخي از بازيکنان پرسپوليس در حد روستا هم نيستند.مهاجم اسبق پرسپوليس در ادامه خطاب به مدير عامل اين باشگاه گفت: رويانيان بايد سعي کند در فصل آينده بازيکناني را استخدام کند که از حضور در پرسپوليس احساس غرور و افتخار داشته باشند و چند مرحله را براي رسيدن به پيراهن اين تيم سپري کرده باشند.وي درباره سرنوشت پرسپوليس در آسيا و ليگ برتر هم اظهار کرد: پرسپوليس با اين وضعيت در آسيا به هيچ جا نمي رسد و خيلي زود حذف ميشود. وضعيت اين تيم در ليگ برتر هم که بيسابقه است. براي فصل بعد هم بايد يک خانه تکاني بزرگ در اين تيم انجام شود.پيوس به بازي چهارشنبه شب استقلال برابر الريان قطر هم اشاره کرد و افزود: استقلال در حال حاضر بسيار هماهنگتر و با انضباطتر از پرسپوليس بازي ميکند و اين هم به خاطر مديريت خوب اين باشگاه است. به نظر من مدير باشگاه استقلال خيلي بهتر از همتاي پرسپوليساش کار ميکند، ضمن اين که استقلال هيات مديره دارد، ولي در پرسپوليس فقط رويانيان است که تصميم ميگيرد.