زامبروتا تمايل دارد تا يک فصل ديگر را در ميلان سپري کند اما او بايد در انتظار تصميم سران باشگاه باشد.


جانلوکا زامبروتا اطلاع دقيقي درمورد آينده اش در ميلان و پيشنهاد سران اين تيم براي تمديد قراردادش ندارد.او يکي از ده بازيکن ميلان است که در پايان فصل قراردادش به پايان خواهد رسيد،اکنون زامبروتاي باتجربه بايد تا انتهاي فصل و روز تصميم گيري سران روسونري صبر کند.

مديربرنامه هاي زامبروتا در مصاحبه با گزارشگر ميلان نيوز ايتاليا گفت: " در مورد آينده ي او بايد تا 30 ام ژوئن چشم انتظار باقي ماند. ميلان بايد در مورد اين بازيکن تصميم بگيرد که آيا مي خواهد او را نگه دارد يا از ارائه قراردادي جديد براي تمديد صرف نظر خواهد کرد.الان زمان اين نيست که بخواهيم در مورد اين مسئله فکر کنيم که چه اتفاقي در آينده رخ خواهد داد. بنابراين بايد صبر کرد و ديد."

مديربرنامه ستاره سابق بارسلونا ادامه داد:"تصميم او در مورد ميلان؟! به طور قطع سخت است که تصميم بگيريد که باشگاه بزرگي همچون ميلان را ترک کنيد. همه چيز در ميلان عالي است."

اين بازيکن 35 ساله در تابستان 2008 با قراردادي به ارزش 10 ميليون يورو از بارسلونا به ميلان پيوست و در فصل جاري 11 بار براي ميلان به ميدان رفته است.