یک سایت هواداری اسپانیایی به بازیکنان رئال مقابل گرانادا نمره داده است .
آدان 4 : نامطمئن بود . روی گل خارا ناکام بود و خیلی استرس داشت . کم تحرک به نظر می رسید .
آلبیول 5 : در سمت راست کاملا گنگ بود هر چند که گرانادا را هم نمی توان زیاد خطرناک دانست .
واران 7 : تنها عضو قابل قبول خط دفاع بود که باز هم نشان داد که بازیکنی آینده دار است .
کاروالیو 2 : فاجعه بود . روی گل یکی از مقصران اصلی بود و چندین اشتباه داشت که مارسلو و واران جمعش کردند .
مارسلو 7 : در حمله خوب بود اما در دفاع مشکلاتی داشت . در زمانهای حمله به تیم خوب کمک می کرد .
گرانرو 6 : بازی متوسطی داشت . نتوانست آن چه که لازم بود به تیم کمک کند اما زوجش که شاهین بود هم خوب نبود .
شاهین 4 : فصل را بد تمام کرد تا آمارش در این فصل پاک پاک و بی اثر باشد .
دی ماریا 3 : یک بازی بد دیگر انجام داد . از زمان بازگشت از مصدومیتش خیلی افت کرده است .
کاکا 2 : در بازی محو بود . یک فرصت دیگر را از دست داد تا بین دو نیمه تعویض شود .
رونالدو 6 : زیادی تک روی می کرد و استرسش بالا بود . بالاخره طلسمش در ضربات پنالتی را از بین برد .
بنزما 6 : نسبت به بازیهای دیگر حضورش زیاد چشمگیر نبود هر چند که روی گل دوم تاثیر داشت .
ژابی 7 : با ورودش به زمین ، جریان را عوض کرد . چند بار سعی در شوتزنی داشت .
کایخون 5 : سعی کرد که تحرک بالایی داشته باشد اما چیزی از خود نشان نداد .
هیگوائین 8 : در نیمه دوم به زمین آمد که به ساختار تهاجمی تیم کمی جان داد .