رودي فولر:چلسي شورله را ميخواهد

بازيکن سابق تيم ملي آلمان خاطر نشان کرد که چلسي در سال 2011 اقدام به خريد شورله کرده است و اضافه کرد که نمي خواهند اين مهاجم را در تابستان از دست دهند.


به گزارش کانون رسمي هواداران چلسي در ايران،مدير ورزشي باشگاه بايرن لورکوزن، رودي فولر ادعا کرد که چلسي در تابستان گذشته به دنبال امضاي قرارداد با آندره شورله بوده است.

مهاجم 21 ساله آلماني در سال گذشته از کلن به لورکوزن پيوست و هم اکنون يکي از مهره هاي کليدي اين تيم و تيم ملي کشورش مي باشد.آندره شورله اخيرا بار ديگر مورد توجه چلسي قرار گرفته است و روزنامه هاي بسياري ادعا ميکنند که آبي ها آماده ي پرداخت 19 ميليون پوند براي اين مهاجم آلماني هستند.با اين حال رودي فولر اصرار دارد که شورله به هيچ کجا نمي رود.

فولر گفت : " اين درست است.او در سال گذشته مورد علاقه ي اين تيم انگليسي بود.اين واضح است که چلسي شورله را مي خواهد.ولي ما اجازه نمي دهيم که او از ما جدا شود.او تنها يک سال براي ما بازي کرده است و علاقه داريم که مدت بيشتري او ر در اختيار داشته باشيم."اضافه کنيم که قرارداد آندره شورله با بايرن لورکوزن تا تابستان سال 2016 اعتبار دارد.