مرجع خبری پرسپولیس : تیم ملی فوتبال ایران در تازهترین ردهبندی فیفا با یک پله سقوط در رده پنجاه و دوم جهان ایستاد.فهرست تازهترین ردهبندی تیم های ملی فوتبال جهان امروز اعلام شد که بر اساس آن تیم تحت هدایت «کارلوس کیروش» پرتغالی با 575 امتیاز در رده پنجاه و دوم جهان ایستاد.
در این رده بندی جاماییکا با 576 امتیاز در رده 51 و پاناما با 575 امتیاز در رده 52 جهان (مشترک با ایران) جای گرفتند تا همسایگان تیم ایران در فهرست جهانی باشند.در این ردهبندی اسپانیا با 1442 امتیاز عنوان بهترین تیم جهان در یک ماه گذشته را به خود اختصاص داد. پس از این تیم، آلمان و اروگوئه با 1345 و 1309 امتیاز دوم و سوم شدند.تیمهای هلند، پرتغال، برزیل، انگلیس، کرواسی، آرژانتین و دانمارک به ترتیب در ردههای چهارم تا دهم جهان جای گرفتند.