کاپيتان تيم فوتبال پرسپوليس گفت: هيچ بازيکني در تيم ما اهل کم کاري نيست و مقصر بروز اين شايعات، مطبوعات هستند.


علي کريمي در حاشيه تمرين امروز در جمع خبرنگاران ابتدا در خصوص نتايج اخير پرسپوليس و اختلاف نظرها بين بازيکنان و دنيزلي، اظهار داشت: اگر اختلاف نظري در اين بين وجود داشته باشد براي بيرون زمين است. وقتي ما وارد زمين مي شويم فقط به موفقيت پرسپوليس فکر ميکنيم و تمام انرژي خود را صرف خواهيم کرد.

کريمي تاکيد کرد: 100 درصد تک تک بازيکنان پرسپوليس در هر بازي مخصوصا بازيهاي انتهاي فصل بهترين بازيهاي خود را به نمايش ميگذارند تا تيمهاي ديگر دنبال آنها باشد ولي من شايعاتي مبني بر کمکاري ميشنوم که باز هم ميگويم فقط ميخندم. متاسفانه قانون درستي براي مطبوعات نداريم و اگر داشتيم اين اتفاقات به هيچ عنوان نميافتاد. خارج از کشور تمام مطالبي که در رسانهها درج ميشود با سند و مدرک و همه چيز به راحتي قابل پيگيري است.

کاپيتان پرسپوليس تاکيد کرد: درسهايي که يک خبرنگار ميخواند به او کمک بزرگي ميکند که چگونه بايد در عرصه مطبوعات خدمت کند. ولي متاسفانه در ايران اين قانونها وجود ندارد که يک خبرنگار برود و درس بخواند تا موفق شود. متاسفانه برخي خبرنگاران مغرضانه با بعضي از مطالب و نوشتهها برخورد ميکنند. امسال من، بازيکنان و باشگاه توقع اين را نداريم که از ما تعريف کنند ولي نبايد به همه چيز مغرضانه نگاه کرد.

کريمي يادآور شد: بايد قبول کنيم اتفاقي افتاده و شايد اين اتفاقها در همه تيمها رخ دهد. از شانس بد ما امسال نوبت پرسپوليس بود که اين اتفاق برايش بيفتد. امسال خيلي بد کار خود را شروع کرديم و خيلي بدتر هم در حال به پايان رساندن هستيم. همه هم ناراحتيم. انشاءالله با درايت مدير باشگاه سال بعد شاهد چنين مسائلي نباشيم. من اميدوارم اين سال کابوسوار را بتوانيم جبران کنيم.

وي افزود: امسال سختيهاي زيادي را کشيديم. يک سريها تصور ميکنند وقتي پرسپوليس در يک بازي بازنده ميشود همه ما خوشحال هستيم ولي ما اگر بيشتر از آنها ناراحت نباشيم کمتر ناراحت نيستيم. در بازي فوتبال بايد قبول کنيم امکان دارد هر اتفاقي بيفتد.


کريمي در پاسخ سؤالي که آيا شما ميتوانيد مشکلات تيم در چند وقت اخير را برايمان بيشتر توضيح دهيد، نيز گفت: من خيلي از مسائل که اعلام شده را 100 درصد تکذيب ميکنم. هيچ بازيکني اهل کمکاري نيست. در اين چند سال عمر ورزشيام نه ديده و نه شنيدهام که بازيکني بخواهد کمکاري کند تا مربي خود را خراب کند اصلا چنين چيزي صحت ندارد. مطمئنم خيلي از بازيکنان نظر من را دارند. شخصا وقتي با يک تيم قرارداد ميبندم دوست دارم پولي که براي زن و بچهام ميبرم حلال باشد و تا امروز خدا را شکر پول حرام در زندگيام نبردهام.

کاپيتان سرخپوشان که با عصبانيت شديد صحبتهايش را ادامه ميداد، گفت: ما همه ميدانيم بازيکني که کمفروش باشد جايي در يک تيم و نزد مردم ندارد. مطمئن باشيد اينگونه بازيکنان در هيچ تيمي جا ندارند.

کريمي درباره مديريت رويانيان گفت: اميدوارم رويانيان سال ديگر هم در پرسپوليس بماند. او نياز به فرصت دارد تا اين تيم را درست کند. در اين چند سال پرسپوليس نديدم که يک مدير اينقدر در مسائل رفاهي خوب کار کند و تيم را تأمين کند.