محسن عاشوري در بازي فردا جاي سرمربي خواهد نشست و هدايت پرسپوليس با اوست.

نوري به شباب هم نمي رسد؟

بدترين اتفاق براي اين پرسپوليس، آسيبديدگي محمد نوري بود که شايد او را از حضور در بازي هفته بعد برابر الشباب امارات هم محروم کند. اين آسيبديدگي سهم محمد نوري از بازي با راهآهن بوده و نتيجه آزمايشها و MRI نشان داده که زانوي او آب آورده است. به همين خاطر نوري فعلا دو نوبت فيزيوتراپي روزانه در برنامه دارد و يکي از غايبهاي تيم در بازي آخر با فولاد است. شدت اين آسيبديدگي البته شايد محمد نوري را از بازي هفته بعد برابر الشباب هم محروم کند که اظهارنظر در اين باره را پزشک پرسپوليس سپرده به روزهاي نيامده.

دنيزلي بعد از بازي فولاد ميآيد

زمان پايان سفر مصطفي دنيزلي به ترکيه هنوز نامعلوم است و پرسپوليس بدون سرمربي. نيمکت پرسپوليس البته قرار نيست خالي بماند چرا که به طور موقت، محسن عاشوري به جاي سرمربي خواهد نشست. او سهشنبه شب در باشگاه حاضر شد و در حضور مسوولان باشگاه با دنيزلي تلفني گفت و گو کرد. هماهنگيها براي بازي با فولاد هم در همين تماس تلفني انجام و با نظر سرمربي، قرار شد چند سرخپوش در تهران بمانند و استراحت کنند تا در بازي حساس هفته بعد برابر الشباب عصاي دست کادر فني باشند. بدين ترتيب محسن عاشوري در بازي فردا جاي سرمربي خواهد نشست و هدايت پرسپوليس با اوست. در حالي که مصطفي دنيزلي به خاطر مشکلات خانوادگياش به ترکيه سفر کرده اما قول داده که پيش از سفر پرسپوليس به امارات براي بازي با الشباب خودش را به تهران برساند.

هتل پارس، ميزبان پرسپوليس در اهواز

در سفر يکروزه به اهواز، هتل پارس اين شهر ميزباني از کاروان پرسپوليس را به عهده دارد. در غياب مصطفي دنيزلي و بعد از انجام آخرين تمرين، پرسپوليسيها با پرواز ساعت 17:15 امروز راهي اهواز ميشوند و در هتل پارس اردو ميزنند. اردويي که تنها چند ساعت بعد از بازي پرسپوليس- فولاد به آخر ميرسد و سرخپوشان با پرواز ساعت 23:10 جمعه شب به تهران باز ميگردند.