توقعات از کاکا برای فصل 12-2011 بالا بود . پس از بررسی هایی که در تابستان صورت گرفت ، مورینیو و باشگاه ، فرصت دیگری به بازیکن برزیلی دادند تا خودش را اثبات کند . بازیکن پرتغالی در کنار اوزیل ، شرایط مشابهی داشت اما عملکردشان به شکلی بود که بازیکن آلمانی ، گزینه ایده آل مربی شد . در حقیقت آمار نشان می دهند که کاکا نتوانسته که به ترکیب اصلی برسد .
شایعات در مورد آینده این بازیساز زیاد است . پی اس چی می خواهند که برای پروژه شان از ، از اسم این بازیکن بهره ببرند . اما به هر صورت حقیقت این است که بازیکن برزیلی ، در رئال مادرید مورینیو نقشی فرعی داشته است . بازیکن سابق میلان ، در لالیگا در 1434 دقیقه در 27 بازی حاضر بود . در 17 بازی فیکس بود که فقط چهار تایش را به طور کامل بازی کرد . در حقیقت ، از نظر دقایق ، یار دوازدهم تیم بود .
کاکا حتی در نیمی از بازیهای فصل در لالیگا هم فیکس نبوده است و فقط در زمان هایی به ترکیب رسید که دی ماریا به علت مصدومیت نمی توانست که بخشی از تیم باشد . با این ذهنیت ، ماندن کاکا در رئال مادرید پس از سه فصل نه چندان موفق ، روی هوا به نظر می رسد . به خصوص آن که بازیساز برزیلی ، مرز 30 سال را هم رد کرده است .
عملکردش در این 27 بازی در لالیگا ، به 5 گل و 7 پاس گل ختم شد که بیشتر عملکرد های خوبش در زمانی بود که اوزیل در کنارش بود . با بازگشت دی ماریا از مصدومیت ، حضورش در تیم کمرنگ تر شد که برای بازیکنی با اسم او ، نمی توان این آمار را زیاد جالب دانست .