پاستوره:پاريسنژرمن به دنبال ايگواين است


ايگواين در نيم فصل دوم چندان مورد استفاده قرار نگرفت و در چند هفته اخير شايعات زيادي در مورد آينده او منتشر شد.

به نقل از سايت گل خاوير پاستوره، هافبک پاري سن ژرمن، تاييد کرد که اين باشگاه به دنبال به خدمت گرفتن گونسالو ايگواين، مهاجم آرژانتيني رئال مادريد است.

ايگواين در نيم فصل دوم چندان مورد استفاده قرار نگرفت و در چند هفته اخير شايعات زيادي در مورد آينده او منتشر شد. از يوونتوس به عنوان مشتري جدي او نام برده مي شود اما اکنون پاستوره اعلام کرد که تيم متمول پاريسي نيز به دنبال اين بازيکن است.

او در گفتگو با خبرنگاران گفت:" همه ما از آمدن ايگواين به پاريس خوشحال مي شويم. من دائما با او در تماس هستم. ما در مورد زندگي، دوستان مشترک و علاقه مندي پي اس جي به او صحبت مي کنيم.

اما نمي دانيم که او به پي اس جي خواهد آمد يا نه.

اينکه تماس هايي گرفته شده، درست است. خوشحالم که پي اس جي او را مي خواهد. او دوست من است و يک بازيکن فوق العاده که مي تواند کيفيت متفاوتي به تيم ما بدهد."

او همچنين در مورد رقابت قهرماني پي اس جي و مون پليه گفت:" پاري سن ژرمن قهرمان خواهد شد. ديدار مون پليه و ليل براي ما تعيين کننده خواهد بود."