کانون هواداران پرسپولیس : برنامه فوتبال برتر امروز به مخاطبان خود بیاحترامی کرد و مجری برنامه هم گفت: "سرمان برود تبلیغاتمان نمیرود."اولین وظیفه رسانه به ویژه رسانه ملی، احترام به مخاطب است. اتفاقی که امروز حداقل در برنامه فوتبال برتر و در هنگام پخش بازی پرسپولیس و فولاد خوزستان دیده نشد.در حالی که سازمان لیگ بدون اطلاع رسانی قبلی دیدار دو تیم پرسپولیس و فولاد خوزستان را نیمساعت زودتر برگزار کرد شبکه سه نیز دقایق ابتدایی این دیدار را پخش نکرد. این در حالی که برنامه فوتبال برتر، برنامه خود را شروع کرده بود اما خبری از پخش مسابقه نبود و از دقیقه 19 و به گفته مجری برنامه "کم کم" سراغ پخش بازی رفتند.این تمام ماجرا نبود و بین دو نیمه پیمان یوسفی مجری برنامه با خنده گفت: " اگر سرمان برود، تبلیغاتمان نمیرود! اشکالی ندارد ما هم چند دقیقه از وقت فوتبال را میگیریم و نظر کارشناس برنامه را در مورد بازی نیمه اول پرسپولیس جویا میشویم!"در نهایت نیمه دوم بازی فولاد و پرسپولیس از دقیقه 50 پخش شد تا برنامه فوتبال برتر در این 10 دقیقه اضافه که از وقت فوتبال گرفته بودند بخش دیگری از تبلیغاتشان را به بهانه تحلیل مسابقه پخش کنند و درآمد بیشتری داشته باشند. گویی آنچه در این میان مهم نیست احترام به مخاطب و بیننده است.