آغاز به کاراتحاديه بازيکنان فوتبال باحضور 7بازيکن


جلسه براي تشکيل اتحاديه بازيکنان فوتبال صبح امروز برگزار شد.


صبح امروز جلسهاي براي تشکيل اتحاديه بازيکنان فوتبال ايران با حضور وحيد طالبلو کاپيتان شاهين بوشهر، علي سامره کاپيتان مس سرچشمه، محمدرضا طهماسبي بازيکن پيکان، سيدمهدي رحمتي دروازهبان استقلال، سوشا مکاني دروازهبان نفت تهران، ابراهيم صادقي و امين منوچهري بازيکنان سايپا به همراه عزيز محمدي و صادق درودگر در اتحاديه باشگاهها برگزار شد.

عزيز محمدي رئيس اتحاديه باشگاهها در اين جلسه گفت: اتحاديه بازيکنان فوتبال براي حمايت از حق و حقوق آنها تشکيل خواهد شد. در تمام دنيا اتحاديه بازيکنان در امور آنها احاطه دارند و تصميمگيريهاي مربوط به آنها را انجام ميدهد. در چهار سالي که در سازمان ليگ بودم با بازيکنان آشنايي بيشتري پيدا کردم و به همين دليل بحث اتحاديه را جديتر آغاز کرديم.

وي ادامه داد: زماني که بازيکني مصدوم ميشود اگرچه در تيم ملي هم دچار چنين موضوعي شود بايد حق و حقوق او پرداخت شود. مشکلاتي از اين جمله و يا مسائلي که درباره کميته انضباطي مطرح ميشود از جمله مسائلي است که در اين اتحاديه بررسي و حل خواهد شد.

محمدي با اشاره به سالم بودن جامعه فوتبال اظهار داشت: فوتبال همانند يک اتاق شيشهاي است که همه به آن توجه و دقت دارند. کوچکترين اتفاقي که در اين اتاق رخ دهد پررنگ ميشود. البته بعضي اتفاقها هم به اشتباه بزرگ جلوه داده ميشود در صورتي که ميتوان به راحتي از آنها عبور کرد اما به خاطر اينکه برخيها دنبال مخاطب و يا کسب درآمد بيشتري هستند چنين مسائلي را مطرح ميکنند. من فکر ميکنم فوتبال سالمترين پديده اجتماعي است که ميتواند شادي و نشاط را به مردم بدهد.

وي افزود: بازيکنان عمر کوتاه ورزشي دارند و پس از آن هيچ حقوقي دريافت نميکنند. اين مسائلي است که بايد مطرح و از حق و حقوق بازيکنان دفاع شود. زماني که اتحاديه بازيکنان تشکيل شود ميتوانيد در جلسات خود رئيس فدراسيون و يا نمايندگان مجلس را بياوريد و از حق و حقوق با آنها صحبت کنيد. بايد در جلسه آينده که برگزار ميکنيم اساسنامه اين اتحاديه مصوب شود.

صادق درودگر نيز در اين جلسه با اشاره به وجود دلالها خاطرنشان کرد: در گذشته بازيکنان با توانايي خود مراتب پيشرفت را طي کردند اما متأسفانه هم اکنون جو به گونهاي شده که اگر ارتباط و مسائل پشت پرده وجود نداشته باشد پيشرفتي صورت نميگيرد. بايد با تشکيل چنين اتحاديههايي به بازيکنان جوان کمک کنيم.

وي ادامه داد: يکي از مشکلات اساسي که وجود دارد اين است که در مجمع فدراسيون فوتبال از بين 450 بازيکن ليگ برتري و حدود 600 بازيکن حاضر در ليگ آزادگان فقط يک نماينده وجود دارد. همچنين از 18مربي ليگ برتر و مربيان مختلف شاغل در ليگهاي پايه يک نماينده وجود دارد اما اين مجمع 33 هيئت فوتبال دارد که اکثر آنها يا معاون يا فرماندار هستند و يا معاون استاندار. اين مشکل به اين دليل است که اتحاديهاي وجود ندارد تا از حق و حقوق بازيکنان و مربيان دفاع کند.

درودگر با اشاره به برطرف شدن مشکلات مختلف بازيکنان با تشکيل اتحاديه آنها گفت: زماني که اتحاديه بازيکنان تشکيل شود ميتوان يک وکيل استخدام و درباره موارد مختلف از جمله آراي کميته انضباطي بحث کرد. اين وکيل موظف است از حق و حقوق تمام اعضا حمايت کند. همچنين اين اتحاديه ميتواند به مديربرنامههاي بازيکنان سازماندهي اساسي بدهد.

درودگر در پايان با اشاره به اينکه مهدوي کيا از حضور اين جلسه استقبال کرده بود گفت: با مهدي مهدويکيا شب گذشته صحبت کردم اما او به دليل سفر به امارات با پرسپوليس نتوانست در اين جلسه حاضر شود و اعلام کرد در جلسه آينده صد درصد حضور خواهد يافت. علي کريمي نيز به اين علت نتوانست به اين جلسه بيايد.

عزيزمحمدي نيز از دعوت کريم باقري به اين جلسه خبر داد که او در جلسه حاضر نشده بود.