فرگوسن: مانچيني مرا به ياد مورينيو مي اندازد


سر الکس فرگوسن سرمربي منچستريونايتد دراظهارنظري شگفت انگيز گفت که ' روبرتو مانچيني' او را به ياد ' خوزه مورينيو' مي اندازد در زماني که سرمربي چلسي بود.

اشاره فرگوسن به جنگي رواني بود که مورينيو در زمان سرمربيگري چلسي به راه انداخته بود.

سرمربيان منچسترسيتي و منچستريونايتد در روزهاي اخير در جنگ لفظي بر سر قهرماني ليگ برتر هستند. آخرين تير را مانچيني در پايان هفته شليک کرد و گفت پيروزي برابر کويينز پارک رنجرز براي تصاحب جام قهرماني کافي است و همين حرف، آتش خشم سرمربي اسکاتلندي منچستريونايتد را شعله ور کرد.

سرمربي ايتاليايي اين سخنان را با اين هدف گفت که فشارها را از روي تيمش بردارد، دقيقا مشابه کاري که مورينيو درزمان هدايت چلسي مي کرد و هميشه تيترهاي رسانه ها درباره او بود.

آن زمان فرگوسن با چالشي بزرگ روبرو بود تا ثابت کند بهتر از سرمربي پرتغالي است . او اکنون اذعان مي کند که با مانچيني هم چنين چالشي دارد.

فرگوسن گفت: ما بايد با شيوه مربيگري و مديريت خوزه مبارزه کنيم که بسيار هم موثر بود. او کاري فوق العاده در چلسي انجام داد.

وي افزود:مي دانيد که مقابل يک مربي بسيار باهوش قرار داريد. با پول رو دررو نيستيد بلکه با تيمي بسيار منسجم و متحد روبرو هستيد.

سرمربي منچستريونايتد اضافه کرد: شکست دادن آنها سخت بود. سيتي هم در حال حاضر بسيار مشابه چلسي در آن زمان است. برخي از بازيکنانش فصل هاي شاخصي را پشت سرگذاشته اند. وقتي که شما در ليگ پيروز و قهرمان مي شويد معنايش اين است که پنج يا شش بازيکن تيم در همه اوقات خوب بوده اند.

سيتي هم در اين سال همين طور بوده است. آنها در اغلب اوقات کارشان را خوب انجام دادند.