حالا که هم لیگ برتر تموم شد و هم جام حذفی. ما که نفهمیدیم این جریان دوپینگ بازیکن های استقلال چی شد؟؟
خیلی راحت دوپینگ کردن و همه هم تو برنامه ی 90 فهمیدیم که با ماده ی تابلو دوپینگ کرده بودن اما جام حذفی و گرفتن....

425956.jpg