ظهر پنج شنبه فریدون زندی در کلینیک پزشکی شایان مهر توسط دکتر کیهانی با روش آرتروسکوپی مورد عمل جراحی قرار گرفت. پزشکان وضعیت عمومی این بازیکن را مطلوب ارزیابی کردند. زندی جمعه صبح از بیمارستان مرخص میشود و زمان بازگشت دقیقش به تمرینات تیم ،توسط پزشکان پس معاینه در روزهای آینده اعلام میشود
پیش از این عمل جراحی پزشک استقلال از دوری 6 هفته ای زندی از میادین فوتبال خبر داد .