کانون هواداران پرسپولیس : تمرین تیم فوتبال پرسپولیس برای دیدار مقابل الشباب امارات در زمین باشگاه ایرانیان دوبی زیر نور برگزار شد. اولین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس در امارات از ساعت 19:30 به وقت امارات در زمین چمن باشگاه ایرانیان برگزار شد.در این تمرین ابتدا بازیکنان بدنهای خود را گرم کردند و سپس به پاسهای کوتاه و بلند و فوتبال در دو گروه سبز و طوسی پرداختند.* قرمزپوشان از ساعت 19 قبل از شروع تمرین در کلاسی توجیهی در سالن آمفیتئاتر باشگاه ایرانیان دوبی حضور پیدا کردند و دنیزلی با آنها درباره بازی با الشباب صحبت کرد.* 30 هوادار پرسپولیس در تمرین امروز این تیم حضور پیدا کردند که به تشویق شدید بازیکنان و مصطفی دنیزلی پرداختند. هواداران با سر دادن شعارهایی به تشویق کاپیتان قرمزپوشان(علی کریمی) پرداختند.* عملکرد علی کریمی در تمرین امروز در نوع خود جالب بود. او امروز بسیار شاداب نشان داد به طوری که در زمانی که بازیکنان پرسپولیس عملکرد خوبی داشتند با فریادهای بلند آنها را تشویق میکرد.* خانبانی روانشناس پرسپولیس نیز برای بازیکنان برنامهای ویژه در نظر گرفته بود.* زادمهر سرپرست پرسپولیس به طور جداگانه در کنار زمین به تمرینات اختصاصی پرداخت.* میثاق معمارزاده به دلیل مصدومیت اختصاصی زیر نظر پزشکان به تمرین پرداخت.* هواداران پرسپولیس شعارهایی بر علیه استقلالیها سر دادند.* دنیزلی در تمرین امروز از سیستم 1-5-4 در ترکیب خود استفاده میکرد و اصرار زیادی به ضد حملات داشت.* در صحنهای که مهدویکیا در تمرین امروز موفق به گلزنی شد کریمی به شدت او را تشویق کرد.* فریدونی رئیس کانون هواداران پرسپولیس از هواداران خواست تا در بازی روز سهشنبه این تیم را همراهی کنند.* ترکیب پرسپولیس در فوتبال دستگرمیتیم سبز: ادوکوویچ، نوری، علیعسگر، شیث رضایی، کاظمیان، زاید، مازیار زارع، غلامرضا رضایی، نورمحمدی، کریمی و پولادیتیم طوسی: نصرتی، محمد، شیری، شکوری، مهدویکیا، بادامکی، آقازمانی، فشنگچی، هاشمیان، نوروزی و انور*انور، مربی دروازهبانهای پرسپولیس مجبور شد به دلیل مصدومیت معمارزاده خودش در چارچوب پرسپولیسیها قرار گیرد.* تمرین به دلیل خستگی بازیکنان به مدت یک ساعت برگزار شد.* در پایان تمرین دنیزلی دقایقی پا به توپ شد و به گلزنی پرداخت.* در پایان تمرین هواداران به سمت بازیکنان آمدند و با آنها عکس یادگاری گرفتند.*روپایی زدن های زادمهر در پایان تمرین توجه حاضران در محل تمرین را به خود جلب کرده بود.