مدير عامل باشگاه پرسپوليس با اعلام اينکه در علني کردن قرارداد يک بازيکن فصل آينده تيم ليدري اخراجي نقش داشته،گفت: در زمان مقتضي فتنه گران باشگاه پرسپوليس را به همراه نقطه اتصال آنها معرفي خواهيم کرد.

محمد رويانيان در گفتگو با خبرنگار مهر، با ناميدن ليدرهاي اخراجي باشگاه پرسپوليس تحت نام فتنه گران باشگاه پرسپوليس در خصوص آنها گفت: ليدرهاي اخراجي که در اين مدت دست به تخريب باشگاه و بازيکنان پرسپوليس زدند در حال حاضر براي ما مشخص شده اند. در شرايط فعلي آنها با انتشار اخبار کذب نقل و انتقالات اسامي مي دهند، اسامي مي گيرند، اخراج مي کنند و بدين شکل توطئه و فتنه ديگري را در راستاي اهدافشان طراحي کرده اند.

وي در همين خصوص افزود: در اين بين برخي از سايت ها و روزنامه هاي ساده لوح و يا هماهنگ با آنها نيز به اخبار کذب اين فتنه گران مي پردازند. من نيز به مسئولان اين رسانه گفته ام که من مديرعامل باشگاه پرسپوليس هستم يا ليدرها؟ آيا من مرجع اصلي و رسمي اخبار و اتفاقات باشگاه پرسپوليس هستم يا چند ليدر؟ پس چرا آنها را به عنوان منابع خبري خود قرار مي دهيد؟
مدير عامل باشگاه پرسپوليس تاکيد کرد: حضور بازيکني در فصل آينده رقابتهاي ليگ برتر در تيم پرسپوليس قطعي شده است اما قرار نبود که اين موضوع تا پايان دو بازي ديگر ما در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا علني شود، وقتي که اين موضوع را پيگيري کرديم متوجه شديم که سررشته اين ماجرا به يک ليدر سابق پرسپوليس به نام - ع . ا - باز مي گردد.
وي درهمين خصوص افزود: مطمئن باشيد بزودي و در زمان مقتضي اين فتنه گران را به همراه نقطه اتصال آنها به هواداران معرفي خواهيم کرد و اقدامات لازم را در خصوص برخورد با آنها را نيز انجام خواهيم داد.
وي خاطر نشان کرد: هواداران نيز براي دسترسي به اخبار مربوط به باشگاه پرسپوليس به هر منبعي مراجعه نکنند بلکه آن را از طريق مراجع رسمي و سايت باشگاه پيگيري کنند.