استيلي: اين برد تقديم به هواداران پرسپوليس


سرمربي پرسپوليس گفت: پيروزي مقابل نفت آبادان را به هواداران تقديم ميکنم
حميد استيلي پس از برتري سه بر يک تيمش مقابل نفت آبادان گفت: اين برد را به هواداران تقديم ميکنم. آنها را در اين مدت خيلي اذيت کرديم و اميدوارم اين پيروزي هديه کوچکي براي آنها باشد.

اين مربي گفت: هواداران در اين مسابقه از دقيقه يک تا 90 کنار ما بودند و اين پيروزي براي آنها است. اميدوارم در ادامه بهتر شويم چرا که تيم متعلق به مردم است و من هم هر چيزي که دارم از مردم است.

وي ادامه داد: از نفت و مربياش به خاطر بازي خوبي که انجام دادند تشکر ميکنم. پيرواني هميشه تيمهاي خوب با بازيکنان خوبي به فوتبال ما تحويل داده است.

استيلي تأکيد کرد: دو نيمه متفاوت را شاهد بوديم. ما در اين مسابقه خيلي تحت فشار بوديم البته براي اينکه به شکل واقعي خود برسيم هنوز کار داريم.

وي در مورد غيبت کريمي و گلهاي جواد کاظميان گفت: کريمي يکي از مهرههاي تأثيرگذار است و اگر بازي ميکرد نتيجه بهتري ميگرفتيم اما تيمي موفق است که بر پايه کارهاي تاکتيکي بازي کند و پرسپوليس در اين ديدار اين گونه بازي کرد. کاظميان هم سه گل زد اما قطعا بازيکنان هم به او پاس گل دادند و مجموع تيم خوب بود.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا به ترکيب ايدهآل رسيدهايد گفت: روز به روز هماهنگتر ميشويم اما هنوز در 20 دقيقه پاياني بازيها مشکل داريم سعي ميکنيم آن را حل کنيم. در اين مسابقه هم ديديد که بازي با توپ ما بهتر از بازيهاي قبل بود.

استيلي در مورد عملکرد خط دفاع گفت: در اين منطقه خوب بوديم اما اشتباهاتي هم داشتيم که بايد با تمرين آنها را رفع کرديم. نصرتي يکي از بهترين مدافعان ايران است و با بيش از 50 بازي ملي ميتواند در چهار پست بازي کند. نورمحمدي هم شرايط خوبي داشت و اضافه شدن شيث ميتواند استحکام دفاع را بيشتر کند.

وي در مورد ليست تيم ملي تأکيد کرد: بايد به نظر کيروش احترام بگذاريم. معتقدم بازي کردن در پرسپوليس کمتر از تيم ملي نيست. اگر جايگاه ما در جدول بهتر شود بازيکنان بيشتري هم دعوت ميشوند.

سرمربي پرسپوليس در مورد مصاحبه قلعهنويي و حمايت از وي گفت: امير بچه محله ما است حتي مردم هم او را دوست دارند. هدفگذاري ما براي قهرماني است اما قلعهنويي هم يک جوانمرد است و هميشه از کساني که تحت فشار هستند حمايت ميکنند و آنهايي که زمين ميخورند را حمايت ميکنند. اميدوارم بتوانم روزي محبتهايش را جبران کنم.