مورینیو حتی در شهرداری هم از کارش دست نکشید . او نشان داد که همه جا آمده است . مکان ایده آل برای گوش دادن به اسپرانزا آخیره برایش کجا بود ؟ درست بغل هیگوائین . آنها با هم همکلام شدند . مربی می خواست که با ال پیپیتای باهوش کمی صحبت کند . این بازیکن این روزها سعی می کند که باشگاه را تحت فشار قرار دهد . یا به خاطر تاکید مشاوران و به خصوص پدرش است که پیشنهاد جدی پی اس جی را دارد ، یا به خاطر دل خودش است که مادریدیس است و حداقل یک فصل دیگر می خواهد بماند ... هر چند که اطرافیانش هم برنامه هایی برای افزایش دستمزدش دارند .
مورینیو علنی به هیگوائین گفت که او را برای تیمش در فصل بعد می خواهد . اما این نجوای هوشمندانه در پوئرتا دل سول ، می تواند تاثیر بسزایی روی این مهاجم بگذارد . او می تواند بفهمد که برای کادر فنی چه ارزشی دارد . اگر مربی حقیقتا هیگوائین را می خواهد ، به خوبی روی تمامی جزئیات توجه دارد . شاید این پچ پچ ها در شورای شهر ، آینده هیگوائین را بسازند .
پدرو سن مارتین