کریستیانو رونالدو برای اولین بار در بازی با تیم کویت ، کاپیتان رئال مادرید شد . ترکیب غیرمعمول مورینیو باعث شد که بازیکن پرتغالی به عنوان قدیمی ترین بازیکن ترکیب ، بازوبند را ببندد .
بازیکن پرتغالی که در کنار بنزما و گرانرو در کنار اصلی قرار گرفته بود به خاطر این که چند هفته زودتر از آنها به رئال پیوسته بود ، بازوبند کاپیتانی را بست . بین دو نیمه ، مربی ترکیب را عوض کرد و کاسیاس به جای کریستیانو ، بازوبند را بست .
این تجربه جدیدی برای کریستیانو نیست چرا که او کاپیتان تیم ملی پرتغال هم هست . اما این اولین باری بود که بازیکن مادیرایی ، بازوبند رئال را می بست .
او هفتمین کاپیتان فصل رئال مادرید بود . پیش از او هم کریستیانو ، کاسیاس ، راموس ، په په ، آلبیول ، مارسلو و هیگوائین در مقاطعی بازوبند را بسته بودند . این اولین باری است که پس از رائول ، یک شماره 7 ، بازوبند را می بندد .