همان قدر که حفظ هیگوائین مهم است ، فروش بازیکن دیگری که اسمش " ستاره " است مهم است . منظورم ریکاردو کاکاست ، بازیکنی که دوره اش در رئال تمام شده و ماندنش هیچ حسی القا نمی کند .
با کمال تشکر از کاکا به خاطر زحماتش در رئال و امیدهایی که در مقاطع اندکی از فصلی که گذشت ایجاد کرد ، دیگر زمان رفتنش رسیده است . او در برخی بازیها ، یاد آور کاکای میلان بود اما نتوانست تداوم داشته باشد .
بازیکن برزیلی ، یک فصل دیگر نا امید کننده بود . خبری از آن بازیکن جهانی نبود و نشان داد که فرسنگ ها تا یک میراث حقیقی برای برنابئو فاصله دارد . بدین ترتیب مادریدیسموها از رفتنش گریه نمی کنند . با پول رفتنش و حفظ دستمزد سنگینش ، می توان ستاره ای دیگر را آورد که تضمینی برای مسعود اوزیل باشد . گوتزه ، هازارد که به لیگ انگلیس نزدیک شده یا حتی داوید سیلوا می توانند این گزینه ها باشند .
به هر صورت ، مهم این است که کاکا باید رفتنی باشد . دیگر انتظارات به سر رسیده و زمان رفتن فرا رسیده است .
کارلوس کاراسکو