مانوئل نوير در گفتوگويي با هفته نامه کيکر اظهار داشت: به هيچوجه نگران رويارويي با ديديه دروگبا نيستيم. در گذشته مقابل تيمهاي که گلزناني قهار داشتند، بازي کرديم و نمره قبولي گرفتيم.

*اقاي نوير، بازي آخر بايرن در فصل جاري ، سخت ترين و مهم ترين ديدار يک سال اخير است. چه برداشتي از جدال فينال ليگ قهرمانان مقابل چلسي داريد؟

بي شک بايرن مقابل حريفي قرار مي گيرد که قدرتمند است. چلسي از بعد تاکتيکي، تيمي بسيار خوب و کاملا آموزش ديده است. آنها اين ويژگيها را به بهترين شکل مقابل بارسا در مرحله نيمه نهايي نشان دادند.

*فکر مي کنيد آنها مثل بازي با بارسا مقابل شما هم با اتکا به بازي چند لايه دفاعي خواهند آمد؟

اين اتفاق بسيار بعيد است. برخلاف خيلي ها که مي گويند چلسي بازهم به دفاع توجه دارد، به نظرم مدل بازي مقابل بارسا را برابر ما تکرار نخواهند کرد. منظور اين نيست که آنها کلا براي حمله کردن مقابل ما به ميدان خواهند آمد. بلکه با دقت و توجه زياد، حمله را در کنار دفاع کردن مد نظر قرار خواهند داد.

*حتما در اين حالت اميد چلسي به توانمندي هاي ديديه دروگبا خواهد بود؟

بله. او بهترين مهاجم چلسي است. به واقع مهاجمي کارآمد است که از فيزيک بسيار قوي برخوردار است. خوب مي داند چگونه خودش را به خط دفاع تيم حريف تحميل کند.

*اين موضوع شما و مدافعين بايرن را نگران نمي کند؟

نگران؟ به هيچوجه. در گذشته مقابل تيمهاي که گلزناني قهار داشتند، بازي کرديم و نمره قبولي گرفتيم. البته به شدت مراقب او خواهيم بود. ما علاوه بر او مراقب ديگر بازيکنان حمله ور چلسي نيز خواهيم بود.