سالومون کالو، مهاجم ساحل عاجي چلسي، که در تابستان قراردادش با چلسي تمام مي شود ، هيچ پيشنهادي براي تمديد قرارداد از آبي ها دريافت نکرده است.

سالومون کالو که در اين فصل براي چلسي بازي هاي زيادي انجام نداد و در شش سال سابقه حضورش در استمفورديريج ، همواره يک بازيکن ذخيره براي آبي ها به شمار مي رفته است ، از سوي باشگاه چلسي پيشنهادي براي تمديد قراردادش دريافت نکرده است و اين بازيکن در تابستان چلسي را ترک خواهد کرد.

سالومون کالو که بهمراه تيمش آماده حضور در فينال ليگ قهرمانان اروپا برابر مونيخ مي شود در مصاحبه اي با اسکاي اسپورتس در خصوص تيم آينده اش گفت :" فاينورد مي تواند مرا در هر زماني فراخواند ، نام آنها در ابتداي ليستم قرار دارند."

سالومون کالو که دوست دارد به تيم سابقش بازگردد ادامه داد :" اجازه دهيد در فينال ليگ قهرمانان اروپا برنده شويم سپس در مورد فاينورد فکر خواهم کرد ، جدي هستم و شوخي نمي کنم."