تمامی گلهای رونالدو با پیراهن تیمهای اسپورتینگ، منچستر و رئال مادرید
دانلود