استفاده از دروازهبان خارجي مجاز اعلام شد

نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال ورود دروازهبانهاي خارجي را با شرط رعايت دستورالعمل اجرايي فدراسيون بلامانع اعلام کرد.

به نقل از سايت فدراسيون فوتبال، هادي آيت اللهي نايب رئيس اول فدراسيون فوتبال درباره نشست هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ و مصوبات آن، گفت: در نشست امروز پس از بحث و بررسي درباره شرط ليگهاي برتر، دسته يک و ليگ هاي پايه به اين نتيجه رسيديم که ورود دروازهبانان خارجي با شرط رعايت دستورالعمل اجرايي فدراسيون بلامانع است.

وي درباره ليگ يک گفت: حضور بازيکنان خارجي در ليگ يک، دو و ديگر ليگ ها ممنوع اعلام ميشود و بازيکنان خارجي حق حضور در اين تيمها را ندارند و تنها همانطور که گفتم 4 بازيکن خارجي ميتواند در تيمهاي ليگ برتري باشند. دستورالعمل اجرايي شدن مصوبات جلسه امروز، فردا در سايت فدارسيون فوتبال اعلام خواهد شد.

نايب رئيس اول فدراسيون در پايان گفت: سقف قرارداد که سال پيش 350 ميليون بود، در چارچوب دستورالعمل مربوطه تا 15 درصد افزايش را ملاک عمل قرار خواهد داد.