کانون هواداران پرسپولیس : با تصمیم مصطفی دنیزلی اولین تمرین پرسپولیس ساعت ۲۱ امشب در ورزشگاه الاتحاد عربستان برگزار میشود. مصطفی دنیزلی پس از ورود کاروان تیم فوتبال پرسپولیس به هتل محل اقامتشان جلسهای را با بازیکنان درباره برنامههای خود تا قبل از بازی با الاتحاد برگزار کرد.دنیزلی تصمیم گرفت اولین تمرین کم فشار تیم خود را ساعت 21 امشب در ورزشگاه الاتحاد برگزار کند.به احتمال فراوان این تمرین پشت دربهای بسته خواهد بود.پرسپولیسیها در بدو ورودشان به هتل محل اقامت با چند تن از ایرانیهای حاضر در جده برخورد داشتند که به گرمی پرسپولیسیها را مورد تشویق قرار دادند.رویانیان صحبتهایی با ادوکوویچ دروازهبان خارجی تیم فوتبال پرسپولیس برای تمدید قرارداد داشت.