در ابتدای این تمرین بازیکنان که هنوز خستگی راه در آنان مشاهده می شد، به بازی سپک تاکرا پرداختند و آنگاه کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی کشورمان آنان را دورهم جمع کرده و حدود 20 دقیقه نکاتی را به آنها گوشزد نمود.

از جمله نکاتی که کی روش به بازیکنان گفت، می توان به جدی گرفتن تمرینات، آمادگی ذهنی، مرور تمرینات پس از تمرین و در زمان استراحت، اهمیت انتخاب این نفرات و حضورشان در اردو و اینکه فقط باید به صعود به جام جهانی فکر کنند، استفاده از تمرینات در مسابقات و ... اشاره کرد.

آنگاه بازیکنان زیرنظر مک درموت مربی بدنساز تیم ملی، تمرینات کششی و بدنسازی را انجام دادند و سپس بانظر کی روش تمرین حمله و دفاع را در یک چهارم زمین با جدیت برگزار کردند که د میان این تمرین، بارها کی روش تذکرات لازم را به انها می داد.

تمرین بعدی تیم ملی ایران ساعت 30/10 صبح روز سه شنبه انجام می شود. ضمنا قرار است علیرضا حقیقی و امید نظری نیز روز سه شنبه به اردوی تیم ملی ملحق شوند. خلعتبری طبق برنامه روز دهم خرداد به جمع اردونشینان اضافه خواهد شد.


بازی دستگرمی اعضای کادر تیم ملی


در پایان تمرین دوشنبه و در حالیکه بازیکنان برای دوش گرفتن از زمین خارج شده بودند، یک بازی دستگرمی گل کوچک بین اعضای کادر تیم ملی انجام شد که حال و هوای خاص خود را داشت.

در این بازی، یک تیم متشکل از کی روش، نمازی، خراطی، علیرضا شهاب، ارد ایروانی و مهرداد خانبان و تیم دیگر شامل سیمویز، گاسپار، مک درموت، والی زاده، پرهان خانلری و آرین قاسمی بود که در پایان تیم کی روش به برتری رسید.