پيتيناي 62 ساله بعد از سالها نبرد با سرطان بالاخره تسليم شد. اين درحالي است که اخيرا شنيده مي شد که او بر اين بيماري غلبه کرده وانتشار خبر درگذشت او تعجب خيلي ها را برانگيخت. اين درحالي است که پيتينا تقريبا مانند تمامي سالها بعد از سال 2000، او فلورنتينو پرس را براي تماشاي بازي کاستيا در سفر به کاديس همراهي مي کرد.

فلورنتينو پرس، 42 سال پيش با همسرش ازدواج کرده بود. آلوارو آربلوا خبر درگذشت او را در صفحه تويئترش نوشت::« با رئيس باشگاهمان فلورنتينو پرس و اعضاي خانواده اش احساس همدردي مي کنم. روحت شاد پيتينا.»


فرد ديگري که احترامش را به روح همسر فقيد پرس ابراز کرد، الاديو پارامس، سخنگوي مورينيو بود که دراين باره نوشت:«با فلورنتنيو پرس و اعضاي خانواده اش ابراز همدردي کرده و براي آنها قدرت زيادي براي تحمل اين درد را آرزو مي کنم. روحت شاد پيتينا، امروز به احترام اودر توئيتر چيز ديگري نمي نويسم.»